aktualne projekty

BEZPIECZNY KRAKÓW – program poprawy bezpieczeństwa na lata 2018-2020

BEZPIECZNA SZKOŁAograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach. Program stawia sobie za cel:

  1. Podnoszenie poziomu wiedzy o zjawiskach agresji i przemocy, szczególnie w ich nowych formach związanych z rozwojem technologii poprzez m.in. warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli.
  2. Rozwijanie kompetencji interpersonalnych służących przeciwdziałaniu zjawiskom agresji i przemocy poprzez m. in. rozwój kompetencji wykorzystania metody mediacji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży.
  3. Kształtowanie warunków materialnych i technicznych służących zapobieganiu agresji i przemocy w szkołach poprzez m.in. przeprowadzanie audytu szkół w zakresie infrastruktury służącej zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do włączenia nauki programowania w codzienne zajęcia szkolne. W ramach projektu nauczyciele realizują kurs wspierani przez wyspecjalizowanych mentorów.

 

„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w Małopolsce II”

Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa). SPInKa_regulamin projektu

 

Program STARS

„STARS Europe to program zmiany zachowań mający na celu zwiększenie liczby uczniów podróżujących między szkołą a domem na rowerze, którzy wcześniej byli wożeni samochodem. STARS Europe skupia się na wdrażaniu dwóch sprawdzonych inicjatyw, czerpiąc doświadczenia z trwających programów, z których kilka zostało zapoczątkowanych przez partnerów projektu STARS: 1) Akredytacja skupia się na stworzeniu możliwości społecznościom szkół podstawowych (nauczycielom, rodzicom i uczniom) do częstszej jazdy na rowerze. Program różni się od wielu wcześniejszych, gdyż skupia się na idei uznania – szkoły mogą piąć się w górę po drabinie nagród w zależności od wykonywanych działań na rzecz promocji jazdy na rowerze (i innych środków lokomocji) oraz odnoszonych w tej dziedzinie sukcesów. 2) Zaangażowanie rówieśników dotyczy głównie uczniów szkół ponadpodstawowych i młodych osób dorosłych (11-19 lat). Akcja zachęca uczniów do opracowania własnych kampanii promujących jazdę na rowerze, tak by ich własne pomysły i rozwiązania przekonywały rówieśników”.