Bezpieczny przedszkolak

Panie z grupy II zorganizowały warsztaty, które miały przekazać dzieciom wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Wspólnie utrwaliliśmy znajomość numerów alarmowych, omówiliśmy zasady bezpiecznych zabaw w sali, w ogrodzie przedszkolnymi i na podwórku.

Ta nauka przez zabawę przyniosła dzieciom wiele radości, zwłaszcza gdy same panie stawały się radiowozem policyjnym czy ambulansem.