Dla Rodziców Przedszkolaków

W związku z otwarciem naszego przedszkola od dnia 18 maja 2020 r. – przekazujemy Państwu procedury przygotowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Przekazujemy również stosowne oświadczenia dla rodziców.
Rodzice, którzy zgłosili potrzebę zapewnienia opieki dla dziecka przez przedszkole, proszeni są o odesłanie podpisanych Oświadczeń na email: sekretariat@zsp11.krakow.pl do piątku (15 maja br.) do godziny 10:00 lub osobiste ich złożenie w sekretariacie szkoły od godz. 8.00 do 10.00.

Uwaga!
W związku z ograniczoną liczbą miejsc i kadry pedagogicznej, w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci, których rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia lub służb mundurowych oraz pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych , realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID -19.

Procedury:
1. Przyjęcie dziecka do przedszkola i odbiór dziecka
2. Zapewnienie dziecku opieki w przedszkolu
3. Prace porządkowe i dezynfekcja
4. Przygotowanie posiłków w placówce
5. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia objawów zakażenia koronawirusem u pracownika jednostki
6. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia objawów zakażenia koronawirusem u podopiecznego jednostki
7. Postępowanie z maseczkami jednorazowymi i rękawiczkami

Oświadczenia:
1. Oświadczenie nr 1
2. Oświadczenie nr 2
3. Oświadczenie nr 3
4. Oświadczenie nr 4

Instrukcje:
1. Zakładanie maseczki ochronnej
2. Nakładanie i zdejmowanie rękawic

Dokumenty przedszkolne

Upoważnienie_do_odbioru dziecka z przedszkola – formularz

Kalendarz roku szkolnego_2019.20

Ramowy Plan Dnia – grupa 1

Ramowy Plan Dnia – grupa 2

Ramowy Plan Dnia – grupa 3

Zasady dla Rodziców obowiązujące w P37

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w P 37 w KRAKOWIE

Certyfikaty, którymi chcemy się pochwalić:

Bezpieczne przedszkole w Krakowie

i inne: