Konsultacje

Zapraszamy Państwa na indywidualne konsultacje z nauczycielami uczącymi Państwa Dziecko

– w środy, w godzinach 14.00 – 16.00. 

Aby zapewnić komfort i efektywność wzajemnej współpracy, prosimy – w kontakcie poprzez dziennik elektroniczny z danym nauczycielem o wcześniejsze potwierdzanie swojej planowanej obecności wraz z podaniem tematu spotkania. W przypadku potrzeby spotkania w innym terminie, prosimy o taką informację bezpośrednio do danego nauczyciela.