Nauczanie zdalne

Drodzy Rodzice!

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej w domu, dyrektor szkoły może zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). Wniosek proszę kierować  na adres sekretariatu: seretariat@zsp11.krakow.pl

 

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły zapewnieni funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

Świetlica od poniedziałku dostępna jest przede wszystkim dla Uczniów, których Rodzice bezpośrednio zaangażowani są w walkę z pandemią COVID-19. Proszę więc Tych Rodziców o przekazanie Wychowawcom do piątku informacji o obecności Dziecka w świetlicy. Wychowawcy przekazują listę dzieci Pani Agnieszce Szpali.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych w realizacji nauki zdalnej będą mogli zostać oddelegowani do pracy z domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.  

 

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić  uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób. 

 

Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych zostaną przeprowadzone  zaplanowane olimpiady, turnieje i konkursy na terenie szkoły.