Projekt edukacyjny klasy III B – Świąteczna wioska Mikołaja

W czasie nauki zdalnej uczniowie klasy III B realizowali projekt edukacyjny Świąteczna wioska Mikołaja. Po zapoznaniu z celami projektu uczniowie mieli przygotować makietę świątecznej wioski Mikołaja z dostępnych w domu materiałów. Uczniowie przygotowali plan swojej wioski, zrobili listę potrzebnych materiałów, przygotowali je, a następnie przystąpili do pracy nad makietą. W ten sposób uczyli się planowania i organizowania swojej pracy, dzielenia pracy na etapy, samodzielności w podejmowaniu decyzji, gospodarowania czasem pracy. Na zakończenie projektu uczniowie zrobili zdjęcia lub nagrali film, w którym opowiadają o swojej wiosce.

Zapraszamy do oglądania.
Paulina Cieślikowska