Rada Rodziców

Nr konta: 14 1240 1444 1111 0010 1165 8231

  1. Prezydium Rady Rodziców:
  • Przewodniczący: Marek Węgrzyn
  • Zastępca Przewodniczącej: Aleksandra Czyż
  • Sekretarz – –
  • Skarbnik: Kinga Orłowska – Rzechonek

2. Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Marek Czaja
  • Członek: Tomasz Pawlik
  • Członek: Magdalena Adamczyk

email: rada.rodzicow.zsp11@gmail.com