Rada Rodziców

Nr konta: 14 1240 1444 1111 0010 1165 8231

Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodniczący: Marek Węgrzyn
  • Zastępca Przewodniczącej: Aleksandra Czyż
  • Sekretarz: Bogdan Maziarz
  • Skarbnik: Kinga Orłowska-Rzechonek

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący: 
  • Członek: 
  • Członek: 

email: rada.rodzicow.zsp11@gmail.com

 

>> Regulamin Rady Rodziców przy ZSP11 <<

05.03.2021 r.