Ogłoszenia 2020/2021

REKRUTACJA DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ – WYNIKI

Szanowni Państwo,

30 kwietnia 2020 r. o godz. 09:00 zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 szkoły podstawowej.

Informacja o wynikach rekrutacji, jest dostępna w formie listy wywieszonej na drzwiach wejściowych budynku głównego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie.

Informacja o wynikach rekrutacji, jest również dostępna w SYSTEMIE na koncie kandydata.

Szkoła nie udziela telefonicznej informacji o wynikach rekrutacji.

W terminie od 04 maja 2020 r. godz. 10.00 do 15 maja 2020 r. godz. 16.00
rodzice/opiekunowie prawni będą mogli elektronicznie (logując się na konto dziecka) potwierdzać wolę zapisu dziecka do placówki kwalifikacji.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA- ZAKOŃCZONA

Samorządowe Przedszkole nr 37, w związku z brakiem wolnych miejsc, nie prowadzi II etapu rekrutacji na rok szkolny 2020/21.