Rekrutacja do 1 klasy

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Terminarz

Data

Zdarzenie

01.03 – 31.03

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców (godz. 9.00), przyjmowanie wniosków w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 01.03 (godz. 8:00) do 31.03 (godz. 16:00)

01.03 – 19.03

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych – w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora

19.03

Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej – o godzinie ustalonej przez dyrektora

01.03 – 01.04

Weryfikacja wniosków przez szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

30.04 godz 09.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach z systemu

04.05 – 14.05

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dzieci do szkoły – składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez dyrektora

17.05 godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca

18.05 – 25.05

Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)

18.05 – 21.05

Rekrutacja uzupełniająca – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych – w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora

21.05

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej o godzinie ustalonej przez dyrektora

18.05 – 26.05

Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

11.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

14.06 – 18.06

Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia – składanie oświadczeń  w godzinach ustalonych przez dyrektora

21.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie prowadzona jest przez system elektroniczny ELEMENTO – krakow.elemento.pl

Należy wypełnić elektroniczny formularz, wydrukować i podpisać (podpisy obydwojga rodziców) + zaświadczenie
o spełnianiu przygotowania przedszkolnego dot. dzieci z poza rejonu.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną komplet dokumentów proszę  przesłać w formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres e-mail: s.uczniowski@zsp11.krakow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod linkiem:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196470,artykul,ewidencja_zapisow_do_szkol_podstawowych.html?_ga=2.91154906.1904906266.1613974386-30444589.1611831782