Projekt: Kreatywne święta

Przygotowując się do magicznego czasu Świąt Bożego Narodzenia, klasa III a realizowała projekt Kreatywne święta. Pomysłowość i zaangażowanie często całych rodzin zaowocowały dobrą zabawą i pięknymi pracami, którymi chcemy się podzielić z innymi.

Życzymy wszystkim zdrowych i wesołych świąt.
Klasa IIIa

Nauczanie zdalne

Drodzy Rodzice!

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej w domu, dyrektor szkoły może zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). Wniosek proszę kierować  na adres sekretariatu: seretariat@zsp11.krakow.pl

 

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły zapewnieni funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

Świetlica od poniedziałku dostępna jest przede wszystkim dla Uczniów, których Rodzice bezpośrednio zaangażowani są w walkę z pandemią COVID-19. Proszę więc Tych Rodziców o przekazanie Wychowawcom do piątku informacji o obecności Dziecka w świetlicy. Wychowawcy przekazują listę dzieci Pani Agnieszce Szpali.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych w realizacji nauki zdalnej będą mogli zostać oddelegowani do pracy z domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.  

 

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić  uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób. 

 

Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych zostaną przeprowadzone  zaplanowane olimpiady, turnieje i konkursy na terenie szkoły. 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Rozpoczynający się nowy rok szkolny 2020/2021 jest dla wszystkich czasem szczególnym, w którym trzeba sprostać wyzwaniom, jakie niesie otaczająca nas rzeczywistość.

Dobro dziecka, jego spokój i rozwój zależą od wysiłków wszystkich, którzy mu w tym pomagają.

Bądźmy czujni, wyrozumiali i troskliwi. Pomagajmy, wspierajmy się i otaczajmy życzliwością, aby dla naszych uczniów był to czas radosnej oraz rzetelnej pracy, który będą zawsze miło wspominać.

Niech zdrowie i optymizm towarzyszą nam wszystkim w nadchodzącym roku szkolnym.

Marta Pszczoła
Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 11

Informacja

Drodzy Rodzice i Uczniowie

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną nasza szkoła dokłada wszelkich starań, aby od 1 września w sposób bezpieczny przyjąć naszych uczniów. Uprzejmie informujemy, iż komunikat dotyczący uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 pojawi się na stronie internetowej szkoły w piątek, tj. 28.08.2020 r.  

Marta Pszczoła
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

Godziny otwarcia sekretariatu w czasie wakacji

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że od 1.07 do 31.08.2020 roku sekretariat szkoły będzie pracował od godz. 8:00 do 14:00 we wszystkie dni robocze (za wyjątkiem dn. 10-14.08.2020).

Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać się po odbiór świadectw w godzinach 8:00-13:00. Ponadto, odbiór świadectw będzie również możliwy we wrześniu.

Wszystkich odwiedzających sekretariat prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego (na terenie szkoły należy obowiązkowo założyć maseczkę oraz skorzystać z dozownika do dezynfekcji rąk znajdującego się przy portierni).

 

W każdej innej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem: nr tel. 12 658 15 44.

 

Marta Pszczoła
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

Podziękowania

Bycie patronem – zobowiązuje!

Tymi słowami zostaliśmy poinformowani przez jednego z naszych zaprzyjaźnionych strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśnicza nr 6 w Krakowie o niemal natychmiastowym wsparciu dla szkoły w czwartkowe popołudnie.

W związku ze stwierdzonym pozytywnym wynikiem na COVID – 19 u jednego z naszych nauczycieli – jednym z pierwszych kroków była decyzja o dezynfekcji budynków szkolnych i przedszkola. Nasi sąsiedzi – strażacy przystąpili do akcji już dnia następnego. Dziękujemy Wam za nieocenioną pomoc!

Przy okazji – słowa podziękowania kierujemy również do pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego w Krakowie – za współpracę i jasne wytyczne dot. podejmowania kolejnych kroków w zaistniałej sytuacji.