KIERMASZ ŚWIĄTECZNY – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

>> ZAPROSZENIE NA KIERMASZ ŚWIĄTECZNY <<

 

Szanowni Państwo, w związku z zaplanowanym kiermaszem świątecznym oraz dynamiczną sytuacją epidemiczną konieczna jest zmiana jego formuły na taką, która pozwoli zapewnić bezpieczeństwo. Jednocześnie wychodzimy na przeciw Państwa prośbom związanym z lokalizacją kiermaszu. Prosimy o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi.

 

 

 

  1. Celem tegorocznego kiermaszu świątecznego jest pozyskanie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup nowych drabinek do sali gimnastycznej.
  2. Kiermasz odbędzie się w terminie 6 – 10 grudnia (od poniedziałku do piątku) w godz. 13.30 – 17.00 w holu budynku głównego szkoły, na parterze.
  3. Stoisko będzie prowadzone przez Samorząd Uczniowski, nad którym opiekę sprawowali będą nauczyciele.
  4. Sprzedaż będzie odbywała się w gronie społeczności szkolnej. Rodzice, dziadkowie chętni skorzystać z oferty i dokonać zakupu będą mogli wejść na teren szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (dezynfekcja, dystans, maseczka).
  5. Produkty na sprzedaż mogą być przekazywane od poniedziałku (6 grudnia) do piątku (10 grudnia) przez chętnych uczniów, rodziców, całe klasy. Produkty mogą być przekazane przez całą społeczność szkoły i przedszkola – zarówno klasy, które wyraziły wcześniej chęć udziału w kiermaszu, jak również klasy/grupy/osoby, które obecnie chcą dołączyć.
  6. Produkty spożywcze, garmażeryjne, wypieki muszą posiadać opakowanie.
  7. Produkty powinny posiadać sugerowaną cenę po jakiej powinny być sprzedane. Ze względów ewidencyjnych prosimy aby obok ceny napisać jaka klasa/uczeń jakiej klasy przekazał produkt na sprzedaż.
  8. W czasie trwania kiermaszu, każdego dnia po jego zakończeniu o godz. 17.00 przedstawiciele Rady Rodziców będą odbierali zgromadzone danego dnia środki finansowe i wpłacali je na konto RR.
  9. Rodzice chętni do sprzedaży własnych wyrobów w swoich miejscach pracy lub w rodzinach i przekazania pozyskanych w ten sposób środków na rzecz RR mogą tego dokonać. Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek RR z dopiskiem jakiej klasy ona dotyczy.
  10. Dnia 10 grudnia w godzinach wieczornych rodzice za pośrednictwem przedstawicieli do Rady Rodziców zostaną poinformowani o wysokości zgromadzonej podczas kiermaszu kwoty.

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU – KOLEJNA AKCJA! GWIAZDKA DLA CHORYCH I STARSZYCH ZWIERZAKÓW

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej zbiórce darów na rzecz bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku przy ul. Rybnej 3 w Krakowie.

W tym roku ponownie w nowej odsłonie
„GWIAZDKA DLA CHORYCH I STARSZYCH ZWIERZAKÓW”,
ponieważ to one najbardziej potrzebują pomocy.

W tym roku Schronisko bardzo  prosi o wypunktowane marki karm.

Dla starszych i chorych zwierzaków narażonych na wiele bolesnych chorób pojawiających się wraz z wiekiem (np. niewydolność nerek, problemy z przyswajaniem pokarmu, zwyrodnienia stawów) właściwa dieta, jest niezbędna. Lepsze karmienie to dłuższe zdrowie, a co za tym idzie większa szansa na znalezienie nowego kochającego domu.

Tylko dzięki Waszej pomocy można lepiej zadbać o te najbardziej potrzebujące psy i koty.

Mamy nadzieję, że jak zawsze pomimo wprowadzonych zmian będziecie ze zwierzakami !!!

Za wszystkie przekazane dary w ubiegłych latach  serdecznie dziękujemy i liczymy na sukces akcji również w tym roku.

Zbieramy:
koce,
ręczniki,
zabawki,
akcesoria dla psów i kotów,
miski,
legowiska,
ubranka.

Karmę:
Animonda, Applaws, Acana, Arion, Belcando, Bozita, Brit, Carnilove, Concept for life, Cosma, catz finefood, Dolina Noteci, Dog Chow, Eukanuba, Farmina, Felix, Feringa, Fitmin, Hill’s, Happy Dog, Gourmet Gold, Josera, Lukullus, Miamor, Mac’s, Purina, Pro Plan, Purizon, Rinti, Royal Canin, Rocco, Sanabelle, Smila, Sheba, Orijen, Taste of the Wild, Terra Canis, Wild Freedom.

Inną karmę również.

Nie zbieramy kołder, poduszek!

Termin zbiórki: 29 listopada do 8 grudnia

Miejsce zbiórki: budynek główny, budynek dodatkowy

Odbierają: opiekunowie Wolontariatu (można również zostawić na dyżurkach, wolontariusze będą na bieżąco odbierać).
Do przekazywanych darów proszę dołączyć kartkę z danymi darczyńcy: imię, nazwisko, klasa.

Konkurs dla uczniów pn.„Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

Małopolska Policja wraz z partnerami ogłaszają konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa małopolskiego, mający na celu dotarcie do jak największego grona odbiorców – seniorów, narażonych na bezduszne działania oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia.

Jest to II edycja, w której dzieci pomagają zadbać o bezpieczeństwo seniorów z rodziny oraz z najbliższego otoczenia. Niewątpliwie tylko systematyczna realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem osób starszych przyniesie pozytywne efekty. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą pomóc ochronić seniorów.

Zadanie polega na wykonaniu pracy konkursowej w dowolnej technice, np. w postaci: zdjęcie, grafika, komiks, mem itp. przeznaczone dla seniorów o tematyce dotyczącej zagrożeń oszustwami, z jakimi osoby starsze mogą się spotkać na co dzień.  Zakres tematyczny pracy konkursowej powinien odnosić się do najczęstszych metod działania oszustów „na policjanta”, „na wnuczka” itp. W konkursie można przesłać jedną pracę w postaci zdjęcia/grafiki lub w formie reportażu do pięciu zdjęć.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w wyniku, którego zostaną wyłonione najlepsze materiały profilaktyczne z obszaru oszustw popełnianych na osobach starszych, czym poszerzy się grono osób świadomych występujących zagrożeń. Prace posłużą również do realizacji spotu profilaktycznego.

Uczniowie poprzez swoje prace zaprezentują metody działania oszustów i sposoby ich unikania. W ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny sposób poinformują seniorów, jak nie stać się ofiarą przestępstwa, a także sami zwrócą uwagę na to, że takie rzeczy, zdarzają się wokół nich i skłoni ich to do refleksji, aby samemu również nie dać się oszukać. Z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci, jest niezwykle istotnym, aby od najmłodszych lat wpajać dzieciom zasady, których przestrzeganie może w znaczący sposób obniżyć ryzyko stania się ofiarą przestępstwa. Dlatego tak jest ważne, aby prowadzić działania równolegle, skierowane do każdej grupy wiekowej, ukierunkowane na podnoszenie świadomości oraz kształtowaniu pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożenia oszustwem. Uczymy społeczeństwo bronić się przed skrzywdzeniem czy wykorzystaniem.

Zachęcamy uczniów do stworzenia prac, którymi dotrzemy do pokolenia seniorów i przekażemy im wiedzę dotyczącą metod działania oszustów. Ostrzegajmy przed sprawcami, którzy, wielokrotnie wykorzystują dobroduszność, obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób, a także izolację społeczną spowodowaną pandemią do osiągnięcia swoich przestępczych celów. Natomiast młodych ludzi uczymy wrażliwości na drugiego człowieka i tego by wspólnie dbać o swoich bliskich. Zaktywizowanie uczniów i ukierunkowanie ich na podniesienie świadomości niebezpieczeństw wśród osób starszych przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej w tym obszarze, a tym samym zmniejszenia ilości osób pokrzywdzonych.

Wspólnie z partnerami projektu: Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Radiem Kraków S.A., oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie chcielibyśmy zadbać o osoby starsze oraz samotne i przestrzegać je, aby nie dały się oszukać. Poprzez wspólne działania chcielibyśmy dotrzeć do starszego pokolenia – do wszystkich mieszkańców Małopolski. Obecna sytuacja dotycząca epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i związane z tym ograniczenia uniemożliwiają bezpośrednie dotarcie do osób starszych, ponieważ seniorzy dbając o swoje zdrowie rzadziej i w mniejszym gronie uczestniczą w spotkaniach. Dlatego dotarcie przez dzieci i stworzenie przez nich prac ostrzegających przed oszustami sprawi, że o tym problemie będzie się rozmawiać, ponieważ to ważny społecznie temat. Będzie to prowadzić do zwiększenia świadomości społecznej a w konsekwencji mniej seniorów znajdzie się w gronie poszkodowanych.

Konkurs jest również apelem do wszystkich młodych ludzi o przekazanie ostrzeżeń seniorom ze swoich rodzin oraz seniorom mieszkającym w sąsiedztwie. Im więcej seniorów będzie świadomych, tym mniej znajdzie się w gronie poszkodowanych. Wyróżniający się uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz dyplomy, potwierdzające ich aktywność w zakresie dbania o bezpieczeństwo seniorów, a także zostanie dla nich przygotowana uroczysta gala wręczenia nagród.

Konkurs rozpoczyna się od 23 września 2021 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 23 listopada 2021 roku.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Regulamin i inne dokumenty znajdują się TUTAJ

„Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

 Pomóż chronić seniorów!

Biblioteka zamknięta: 16.11.2021 – 08.12.2021

Szanowni Państwo!

W związku z planowaną inwentaryzacją biblioteka szkolna będzie nieczynna od 16.11.2021r. do 10.12.2021r. W tym czasie nie będzie możliwości wypożyczeń książek, nie będą także przyjmowane zwroty.


W poniedziałek 15 listopada biblioteka będzie czynna wyjątkowo od 10.30 do 14.30. Zachęcam także do korzystania z zasobów online:

https://wolnelektury.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://polska-poezja.pl/

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (12-24 listopada 2021)

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Z osobami, które zostały wylosowane do udziału w badaniu, skontaktuje się telefonicznie ankieter statystyczny, dzwoniąc z numeru: 22 828 88 88. Ankieter pytać będzie m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną, własność mieszkania.

Badanie kontrolne zajmie około 10 minut.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Przypominamy, że ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl

Pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i objęte tajemnicą statystyczną. Podobnie jak w przypadku Spisu Powszechnego, udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Szkoła do hymnu!

 

10 LISTOPADA O 11:11 NASZA SZKOŁA WEŹMIE UDZIAŁ W AKCJI „Szkoła do hymnu”. Jest to kontynuacja inicjatywy, która rozpoczęła się w 2018 r.

Od początku cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Do akcji zawsze włączały się także placówki polonijne z całego świata. 

W 2018 r. wspólne śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” odbyło się pod hasłem „Rekord dla Niepodległej”. W akcji uczestniczyło blisko 5 mln uczniów (4 867 937) i prawie 480 tys. nauczycieli (475 235) w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach. Dodatkowo w akcję zaangażowało się prawie 14 tys. uczniów (13 702) oraz 1 055 nauczycieli ze 109 szkół polonijnych z całego świata.

W roku 2019 hymn zaśpiewało 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół z całego kraju oraz ponad 100 placówek polonijnych. W roku 2020 – mimo trwającej epidemii i nauki na odległość – do akcji w różnej formie przystąpiło w sumie 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju oraz 134 placówki polonijne.

Wspólnie odśpiewamy hymn i w tym roku!

Pasowanie pierwszoklasistów.

21 października 2021r. w naszej szkole odbyła się wspaniała uroczystość – ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych. Z powodu panującej pandemii uroczystość odbyła się tylko w obecności trójek klasowych. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z radością w sercach i z przejęciem zaprezentowali w swoich klasach przygotowane wierszyki i zaśpiewali piosenki. Następnie nastąpiła ceremonia ślubowania uczniów i pasowania, którego dokonała Pani Dyrektor Urszula Kozińska oraz pani Wicedyrektor Ewelina Klimek-Kupiec. Dzieci zostały obdarowane przez Panie Dyrektor książeczkami oraz słodkościami. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w miłych wspomnieniach wszystkich pierwszoklasistów.

ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECI

 

Uczniowie naszej szkoły  od września uczestniczą w Ogólnopolskim Projekcie „Zapasy sportem wszystkich dzieci”.

Ma on na celu promowanie prozdrowotnych postaw, aktywności oraz propagowanie zapasów. Projekt został stworzony przez Polski Związek Zapaśniczy w porozumieniu z Ministerstwem Sporu i Turystyki. Jego założeniem jest także  pokazanie pięknej tradycji tej dyscypliny, której początki sięgają do czasów  starożytnych.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się dwa razy w tygodniu, uczniowie mają nie tylko możliwość poznania podstawowych technik zapaśniczych, ale uczą się też szacunku do rywala, którego pokonuje się sprytem i techniką.

Oprócz zdobywania umiejętności zajęcia dostarczają na pewno wiele radości,  są okazją do aktywnego spędzania czasu bez użycia komputera😊.